Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy obowiązują przy realizacji umów sprzedaży zawieranych pomiędzy NaturaRaj, Żywność Ekologiczna, hurt-detal, Magdalena Kamińska w miejscowości Pokrzydowo 139 A, 87-312 Pokrzydowo, posługujący się numerem identyfikacji podatkowej NIP 874-149-33-94  zwanym dalej Sprzedającym, a Kontrahentami Sprzedającego. 

2. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy mają zastosowanie wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.  1.3 Poniższe warunki mogą ulec zmianie, o wszelkich aktualizacjach Kontrahenci będą informowani na bieżąco.

 

 

  SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. NaturaRaj   korzysta z usługi kurierskiej  InPost

2.Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia towaru, na swój koszt przy zamówieniu                        powyżej 250 zł brutto.

3. Koszt transportu za przesyłkę przy zamówieniu poniżej 250 zł brutto ponosi Zamawiający-  13 zł

brutto przy wpłacie na konto ,  natomiast przy płatności za pobraniem 18 zł brutto.

4. W przypadku podania przez Zamawiającego błędnego adresu miejsca dostawy, ilości  i  niewłaściwego asortymentu, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego kosztami transportu wynikającymi z pomyłki.

 

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

1. Termin realizacji zamówienia do 3 dni roboczych.

2. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, w przypadku braku zamawianego  towaru, bądź innych przyczyn, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta 

                       

REKLAMACJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI W DOSTAWIE

 

1. Wszelkie niezgodności  w dostawie Zamawiający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu dostawy lub najpóźniej do 24 godzin po otrzymaniu przesyłki.

 

 

                                                                               Zespół

                                                                             NaturaRaj