Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

 

1. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy obowiązują przy realizacji umów sprzedaży zawieranych pomiędzy NaturaRaj, Żywność Ekologiczna, hurt-detal, Magdalena Kamińska w miejscowości Pokrzydowo 139 A, 87-312 Pokrzydowo, posługujący się numerem identyfikacji podatkowej NIP 874-149-33-94  zwanym dalej Sprzedającym, a Kontrahentami Sprzedającego. 

2. Niniejsze Ogólne Warunki Współpracy mają zastosowanie wyłącznie pomiędzy przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego.  1.3 Poniższe warunki mogą ulec zmianie, o wszelkich aktualizacjach Kontrahenci będą informowani na bieżąco.

 

 

  SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

1. NaturaRaj   korzysta z usługi kurierskiej  InPost

2. Koszt dostawy za każde zamówienie to 13,00 zł brutto, przy płatnosci z "góry", oraz 18,00 zł brutto przy płatności przy odbiorze.

3. W przypadku podania przez Zamawiającego błędnego adresu miejsca dostawy, ilości  i  niewłaściwego asortymentu, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego kosztami transportu wynikającymi z pomyłki.

 

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

1. Termin realizacji zamówienia do 7 dni roboczych.

2. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, w przypadku braku zamawianego  towaru, bądź innych przyczyn, po wcześniejszym poinformowaniu Klienta 

                       

REKLAMACJE Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI W DOSTAWIE

 

1. Wszelkie niezgodności  w dostawie Zamawiający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu dostawy lub najpóźniej do 24 godzin po otrzymaniu przesyłki.

 

 

                                                                               Zespół

                                                                             NaturaRaj